Stavební akustika

Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí akustickou intenzitou má od klasické metody měřením akustického tlaku několik výhod:

 • Není zapotřebí zjišťovat dobu dozvuku.

 • Měříte pouze hluk, který prostupuje měřenou stěnou / stropem.

 • V měření nejsou zahrnuty boční cesty (např. okolní konstrukce, okna apod.).

 • Odhalíte nehomogenitu měřené konstrukce, např. zeslabení vlivem spár, netěsností, prostupů apod.

 • Pomocí akustické intenzity můžete měřit několik nesourodých stavebních konstrukcí současně a zjistit jejich celkový podíl na výsledné zvukové izolaci. Např. zjistit jak se na výsledku podílí zvuková izolace dveří umístěných v měřené příčce.

Tip: Provedete-li měření zvukové izolace stavební konstrukce za pomoci akustické intenzity a porovnáte-li ho s klasickým měřením téže konstrukce, můžete odhalit, jak se podílejí na přenosu hluku okolní konstrukce. Zjistíte, jestli je měřená konstrukce opravdu slabá, anebo se na snížených izolačních vlastnostech podílejí okolní konstrukce.

Měření zvukové izolace provádíme dle skupiny norem:

 • ČSN EN ISO 15186

 • Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity.

Akustický výkon

Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí akustickou intenzitou má od klasické metody měřením akustického tlaku několik výhod:

 • Skenováním povrchu zařízení zjišťujete přímo intenzitu (W/m2).

 • Lze zjistit směrovou charakteristiku zdroje.

 • Odhalíte lokální anomálie na zařízení.

 • Měříte pouze energii prostupující skenovanou plochou. Odfiltrujete tak hluk pozadí.

Měření zvukové izolace provádíme dle skupiny norem:

 • ČSN EN ISO 9614

 • Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity.

Technické aplikace

Akustická intenzita má široké použití i v jiných oblastech než jen ve stavební akustice a v měření akustického výkonu. Své uplatnění najde v detekci zdrojů hluku ve venkovních prostorech (průmyslových areálech, apod.) a při hledání zdrojů nežádoucích tónových složek. Dále ve vnitřních prostorech, kde dochází k odrazům a difusnímu šíření hluku, při návrhu prototypů a všude tam, kde je zapotřebí ke změřenému hluku znát i místo odkud se šíří.