Historie a strategie

Nezávislost, nestrannost a objektivnost.
Komplexní přístup ke snižování hluku se zaměřením na zákazníka a dosažení cíle.

Historie

Společnost Greif-akustika, s.r.o. byla založena v roce 1992 Ing. Karlem Greifem a Ing. Liborem Vágnerem, kteří tak navázali na své dlouholeté zkušenosti v oblasti technické akustiky a snižování hluku získané v bývalém výzkumném ústavu ČKD Praha.

V začátcích se zájem soustředil především na měření hluku, akustické studie a projekční činnost v oblasti snižování hluku. Postupem času byla stále větší pozornost věnována realizaci navržených opatření. Produkce narůstala a úměrně tomu se zvyšovala i výrobní a technická základna. Důraz byl kladen především na modernizaci výrobního programu…

Zobrazit více
Strategie

Strategie společnosti je v současné době soustředěna do dvou základních směrů:

  • Identifikovat zdroj hluku, analyzovat problém v kontextu stavebně technických možností a navrhnout smysluplná, ekonomicky a technicky realizovatelná akustická opatření. Podat zákazníkovi objektivní zprávu o stavu hlukových emisí a navržených úpravách.

  • Druhý směr je zaměřen na výrobu navržených opatření a jejich validaci, která slouží jako zpětná vazba pro realizaci dalších opatření.

Systém kvality

Náš přístup k podnikání, zákazníkům a našim dodavatelům.
Naše společnost se zaměřuje na komplexní služby v oblasti snižování hluku. Počínaje poradenstvím a konče realizací úprav.

Systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001.

Kvalita svařovacích procesů ve společnosti probíhá dle normy ČSN EN ISO 3834-2.

Zobrazit více

Organizační struktura

Středisko Praha

Vedení společnosti, návrh a vývoj, měření hluku, účetní oddělení. Organizační struktura střediska Praha, autorizované laboratoře pro měření hluku (značeno ve schématu zeleně).

Organizační řád

Středisko Uhlířské Janovice

Výroba zboží, nákup materiálu, logistika. Organizační struktura továrny v Uhlířských Janovicích.

Organizační řád

Vlastníci

Výpis vlastníků, způsob zastupování společnosti na venek a základní jmění společnosti dle obchodního rejstříku.

Autorizace měření hluku

Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Hluková mapa

Autorizace ČKAIT

Pracovníci s autorizací České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dotační programy EU

Realizované dotační programy ze zdrojů Evropské Unie a státního rozpočtu ČR.