Začátečník

Základní informace o hluku a hygienických limitech, fyzikální podstatě zvuku, způsoby měření a snižování hluku.

Profesionál

Akustický průvodce hlukovou problematikou, akustické výpočty a poptávkové formuláře.

Legislativa

Výběr legislativních předpisů v oblasti hluku a základní interní dokumenty společnosti.