Co je to hluk

Začínáte? Seznamte se s problematikou hluku podrobněji.

Zde jsme pro Vás připravili dokument, který průřezově popisuje problematiku hluku, jeho fyzikální podstatu, vztah k lidskému organismu, způsoby měření a jeho snižování.

Základy akustiky – příručka pro začátečníky

Jaká platí pravidla

Hluk a stávající legislativa. Kompletní problematika hluku je popsána na úrovni zákonů, vyhlášek, nařízeních vlády, norem i metodických pokynů.

Pro laiky jsme ale připravili výtah z těchto předpisů, který popisuje základní a nejčastěji dotazované limity. Naleznete jej v kapitolách 9 a 10 výše přiloženého dokumentu.