Měření hluku

Široké spektrum měření hluku ve vnitřních i venkovních prostorech a pracovištích. Kategorizace pracovišť z hlediska hlukové zátěže.

Konzultace

Využijte různé způsoby jak vyřešit Váš problém s hlukem. Nechte si udělat nabídku na měření.

Měření vibrací

Měření vibrací v objektech a na pracovištích, technické měření vibrací, vibrodiagnostika strojů a zařízení, návrh a výpočet pružných uložení.

Akustika staveb

Měření akustických vlastností stavebních konstrukcí a vnitřních prostorů.

Akustická intenzita

Tam, kde končí měření akustického tlaku, začíná precizní měření akustickou intenzitou, které dokáže lokalizovat zdroj a určit směr jeho šíření.