Měření vzduchové neprůzvučnosti

Vzduchová neprůzvučnost

Zjištění schopnosti stavební konstrukce omezovat šíření hluku vzduchovou cestou.
Měřením vzduchové neprůzvučnosti se zjišťuje schopnost stavební konstrukce omezovat přenos hluku vzduchovou cestou.

Do vysílací místnosti je nainstalován umělý zdroj hluku, jenž generuje širokopásmový hluk. Ten dopadá na měřenou konstrukci a prostupuje přes ní do přijímací místnosti. Rozdílem zjištěných hodnot a korekcí na pohltivost v prostoru příjmu získáme váženou stavební neprůzvučnost R´w [dB].

Pro měření vybrané konstrukce je zapotřebí zpřístupnit prostory před a za konstrukcí.

Bližší informace Vám podají naši technici.

Kročejová neprůzvučnost

Zjištění schopnosti stavební konstrukce (zpravidla vodorovné) omezovat šíření hluku chvěním a vibracemi. Měřením kročejové neprůzvučnosti se zjišťuje schopnost stavební konstrukce (zpravidla podlahy) omezovat hluk šířený chvěním a vibracemi. Do vysílací místnosti se umístí zdroj normalizovaného kročejového hluku. Ten svými údery (celkem 5 kladívek) šíří vibrace do sledované konstrukce v místnosti. Na druhé straně konstrukce (v místě příjmu) se měří vzniklý hluk. Korigováním naměřených hodnot na pohltivost příjmu získáme váženou normalizovanou hladinu kročejového zvuku L´nw [dB]. Pro měření vybrané konstrukce je zapotřebí zpřístupnit prostory nad i pod konstrukcí. Bližší informace Vám podají naši technici.

Měření kročejové neprůzvučnosti
Měření doby dozvuku

Doba dozvuku

Členitost prostoru, pohltivost stěn a vnitřních předmětů vyčíslená dobou dozvuku nebo činitelem pohltivosti. Měřením doby dozvuku se zjišťuje kvalita daného prostoru po stránce šíření a absorpce zvuku. Cílem měření je ověřit, zdali členitost ploch a předmětů v prostoru a jejich schopnost pohlcovat zvuk jsou v souladu s požadavky na dobrou distribuci slova a hudby. Měření je prováděno zvukoměrem umístěným ve vybraných bodech prostoru. Zdrojem hluku je nahodilá hluková událost s vysokou intenzitou, např. výstřel. Pro měření je nutné zpřístupnit sledovaný prostor a zajistit vypnutí veškerých rušivých zařízení (jako je např. ventilace apod.). Bližší informace Vám podají naši technici.