Akustická intenzita

Akustický výkon

Měření hluku akustickou intenzitou nabízí:

 • Měření akustického výkonu a mapování zdrojů hluku průmyslových zařízení a areálů.

 • Řešení problémů ve stavební akustice, zjišťování a vyšetřování akustických přenosových cest.

 • Měření hlukových emisí na špatně přístupných místech, detekce tónových složek.

 • Měření zvukové intenzity technikou dvou mikrofonů v souladu s normou IEC 1043 třída 1.

 • Měření akustického výkonu podle ISO 9614-1, ISO 9614-2, ECMA 160 a ANSI S 12-12.

 • Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického tlaku podle ČSN EN ISO 11203.

Stavební akustika

Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí akustickou intenzitou má od klasické metody měřením akustického tlaku několik výhod:

 • Není zapotřebí zjišťovat dobu dozvuku.

 • Měříte pouze hluk, který prostupuje měřenou stěnou / stropem.

 • V měření nejsou zahrnuty boční cesty (např. okolní konstrukce, okna apod.).

 • Odhalíte nehomogenitu měřené konstrukce, např. zeslabení vlivem spár, netěsností, prostupů apod.

 • Pomocí akustické intenzity můžete měřit několik nesourodých stavebních konstrukcí současně a zjistit jejich celkový podíl na výsledné zvukové izolaci. Např. zjistit jak se na výsledku podílí zvuková izolace dveří umístěných v měřené příčce.

Tip: Provedete-li měření zvukové izolace stavební konstrukce za pomoci akustické intenzity a porovnáte-li ho s klasickým měřením téže konstrukce, můžete odhalit, jak se podílejí na přenosu hluku okolní konstrukce. Zjistíte, jestli je měřená konstrukce opravdu slabá, anebo se na snížených izolačních vlastnostech podílejí okolní konstrukce.

Měření zvukové izolace provádíme dle skupiny norem:

 • ČSN EN ISO 15186

 • Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity.

Stavební akustika měření intenzitní sondou

Technické aplikace

Akustická intenzita má široké použití i v jiných oblastech než jen ve stavební akustice a v měření akustického výkonu. Své uplatnění najde v detekci zdrojů hluku ve venkovních prostorech (průmyslových areálech, apod.) a při hledání zdrojů nežádoucích tónových složek. Dále ve vnitřních prostorech, kde dochází k odrazům a difusnímu šíření hluku, při návrhu prototypů a všude tam, kde je zapotřebí ke změřenému hluku znát i místo odkud se šíří.