Akustický průvodce

Chcete předcházet potížím s hlukem? Potřebujete vědět jaký typ výrobku použít pro řešení daného problému?

 • V této sekci jsou popsány základní problémy, které se vyskytují při řešení hlukové problematiky rozsáhlých územních celků, zejména průmyslových.

  Hluk průmyslových, obchodních a administrativních areálů

 • O problematice hluku způsobeného zastavováním nového území je možné získat informace zde:

  Hlukové mapy obcí, měst a regionů

 • Hluk v obytných domech, jeho příčiny, místa, kde se vyskytuje nejčastěji a jak s ním bojovat, naleznete v tomto dokumentu:

  Hluk v bytech a rodinných domech

 • Akustický průvodce projektanta pak specifikuje nejčastější technické aplikace, jako je např. kotelna, výtah, ventilace apod. Popisuje příčiny vzniku hluku a dává návod, jak postupovat při jeho snižování pomocí produktů a služeb s nálepkou GREIF.

  Akustický průvodce projektanta

 • Kompletní přehled služeb naší společnosti zahrnující identifikaci zdrojů hluku, analýzu problému, návrh a optimalizaci úprav a vlastní výrobu akustických opatření naleznete přehledně zde:

  Rozsah činnosti Greif-akustika

  Reference výrobky

Akustické výpočty

Řešíte hluk a potřebujete si něco rychle spočítat? Použijte naše akustické výpočty.

 • Neprůzvučné dveře GREIF GSD1 – Návrhový software (Excel)

  Návrh neprůzvučných dveří

 • Sčítání hladin hluku v jednom bodě – Výpočet sčítá dle zákonů akustiky dva a více hluků naměřených zvlášť v jednom bodě (např. od různých zdrojů hluku).

  Sčítaní hladin hluku v jednom bodě

 • Stanovení hluku zdroje z celkové hladiny a hluku pozadí – Výpočet ukazuje, jakou měrou ovlivňuje skutečný hluk zdroje hluk pozadí.

  Stanovení hluku zdroje z celkové hladiny a hluku pozadí

 • Útlum hluku vzdáleností ve venkovním prostoru – Zde je možné zjistit, jakým způsobem klesá hladina hluku zdroje se vzrůstající vzdáleností. (Výpočet nezahrnuje vliv meteorologických podmínek, absorpci vzduchu, vlhkost, rychlost a směr větru).

  Útlum hluku vzdáleností ve venkovním prostoru

 • Výpočet akustického tlaku z výkonu na volné zvukové ploše – Tento výpočet poukazuje na rozdíly mezi akustickým tlakem a akustickým výkonem a umožňuje jejich přepočet.

  Výpočet akustického tlaku z výkonu na volné zvukové ploše

 • Celková hladina akustického tlaku v uzavřeném prostoru – Tímto vztahem lze zjistit hladinu akustického tlaku šířenou od zdroje (např. od stroje) v příslušné vzdálenosti v uzavřeném prostoru. Podmínkou je znalost hladiny akustického výkonu zdroje a parametrů místnosti.

  Celková hladina akustického tlaku v uzavřeném prostoru

 • Výpočet doby dozvuku – Z velikosti prostoru a pohltivosti jednotlivých stěn lze vypočítat dobu dozvuku místnosti – a nebo naopak.

  Výpočet doby dozvuku

 • Rozhraní mezi přímými a odraženými akustickými vlnami v uzavřeném prostoru – V uzavřeném prostoru klesá hluk odlehlostí pouze do určité vzdálenosti od zdroje – tu je možné stanovit tímto výpočtem.

  Rozhraní mezi přímými a odraženými vlnami v uzavřeném prostoru

 • Hluk šířený z místnosti do venkovního prostoru – Rozdíl hladin hluku před a za fasádou při šíření hluku do venkovního prostoru lze stanovit na základě tohoto výpočtu.

  Hluk šířený z místnosti do venkovního prostoru

 • Stupeň vzduchové neprůzvučnosti stěn – Výpočet umožňuje stanovit pokles zvuku vlivem zvukové izolace stěn a vlastní pohltivosti v prostoru příjmu.

  Stupeň vzduchové neprůzvučnosti stěn

 • Vzduchová neprůzvučnost nehomogenní konstrukce – Tento výpočet umožňuje stanovit výslednou zvukovou izolaci stěny složené z několika dílčích prvků o známé neprůzvučnosti a ploše (např.: stěna s dveřmi apod.).

  Vzduchová neprůzvučnost nehomogenní konstrukce

 • Ekvivalentní hladina hluku – expozice – Na pracovištích je při používání strojů a zařízení sledována ekvivalentní hladina hluku (expozice) – tu je možné na základě hlučnosti zařízení a doby provozu stanovit tímto výpočtovým vztahem.

  Ekvivalentní hladina hluku – expozice

 • Pokles hluku vlivem snížení otáček zařízení – Tento výpočet ukazuje, jakým způsobem klesá hluk emitovaný lopatkovými stroji v závislosti na rozdílu jejich otáček.

  Pokles hluku vlivem snížení otáček

 • Program pro návrh buňkových tlumičů hluku – Výpočtový program je určen pro návrh buňkových tlumičů hluku GREIF instalovaných ve vzduchotechnickém potrubí, nebo stavebně připravených kanálech. Návrh je možné provádět pro všechny standardně vyráběné typy buňkových tlumičů GE / G / GH uspořádané do sestav podle směrnice ITS102-01, kapitoly 5, obrázků a) a b). Výpočet je omezen na běžné konstrukční podmínky. V případě složitějších návrhů je nutné tlumič poptat.

  Návrh buňkových tlumičů GREIF 3.0

 • Program pro návrh kruhových tlumičů hluku – Výpočtový program je určen pro návrh kruhových tlumičů hluku GREIF instalovaných ve vzduchotechnickém potrubí. Návrh je možné provádět pro všechny standardně vyráběné typy kruhových tlumičů GD / GDE podle směrnice ITS122-01. Výpočet je omezen na běžné konstrukční podmínky. V případě složitějších návrhů je nutné tlumič poptat.

  Návrh kruhových tlumičů GREIF 3.0

Poptávkové formuláře

Chcete nabídku na nějaký výrobek? Využijte naše poptávkové formuláře. Poptávkové formuláře slouží pro získání vstupních hodnot, které jsou zapotřebí pro návrh daného výrobku.

V případě, že se Vám nepodaří získat veškeré údaje, které potřebujeme pro návrh, budou chybějící údaje doplněny dle obvyklých zvyklostí.

Používáním poptávkových formulářů zkrátíte dobu na zpracování nabídky a usnadníte našim technikům práci se získáváním údajů.

Zadávací parametry pro návrh tlumiče hluku výfuku motoru

Zadávací parametry pro návrh tlumiče kouřovodu

Zadávací parametry pro návrh tlumiče odfuku

Zadávací parametry pro návrh tlumiče ventilace

Oznámení projektu – provize

Oznámení projektu – Příloha 1

Vyplněné poptávkové formuláře prosím zašlete na naší adresu poptavky@greif.cz