Stavební konstrukce

Kontrola a návrh zvukoizolačních vlastností stavebních konstrukcí. Jako servis pro stavební projektanty poskytujeme výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí a jejich detailů.

Stavební konstrukce optimalizujeme s ohledem na použité materiály a jejich celkovou tloušťku.

V případě existujících konstrukcí doporučujeme jejich zvukoizolační vlastnosti ověřit měřením.

Hluk ze stavební činnosti

Výpočet hluku ze stavební činnosti s návrhem akustických opatření. Pro stavební povolení realizujeme posouzení hluku ze stavební činnosti.

Cílem posouzení je, dle plánu organizace výstavby, zmapovat hlukové zatížení lokality vlivem výstavby, a to jak v samotném okolí staveniště, tak na ovlivněných komunikacích.

Výstupem jsou pak konkrétní akustická doporučení, úprava plánu organizace výstavby apod., která zajistí plnění hlukových limitů.

Součástí posudku jsou i naše doporučení, vycházející z letité praxe akustických posudků hluků ze stavební činnosti.

Vlastní posouzení hluku ze stavební činnosti je možné z naší strany doplnit akustickým monitoringem nebo dodávkou mobilních akustických zástěn kolem staveniště.

Pružné uložení tepleného čerpadla na střeše

Pružné uložení

Návrh pružného uložení strojů a zařízení. Pro jednoduché strojní aplikace řešíme pružné uložení strojů a zařízení. Po realizaci pružného uložení můžeme poskytnout měření hluku nebo měření vibrací. V případě složitějších projektů spolupracujeme s externími specialisty.

Pro bližší informace kontaktujte naše techniky.

Prostorová akustika

Řešení prostorové akustiky místností, návrh akustických podhledů a jiných pasivních opatření. Pro zajištění vhodné distribuce zvuku v místnostech provádíme návrh akustických materiálů do interiérů.

Jako podpůrné projekty nabízíme měření doby dozvuku nebo dodávku akustických materiálů. V případě složitějších projektů spolupracujeme s externími specialisty.

Pro bližší informace kontaktujte naše techniky.

Měření hluku prostorová akustika