Greif – akustika

Greif – akustika provádí měření vibrací v budovách a na pracovištích a následnou analýzu výsledků měření. Dále technické měření vibrací, které se zabývá vibracemi strojů a zařízení, včetně detekce přenosových cest a návrhu vibroizolačních opatření, vibrodiagnostiku strojů a zařízení, která slouží k detekci poruch a návrhu úprav. Vibrodiagnostika pomáhá předejít nákladným opravám strojů. Poslední službou v rámci měření vibrací je návrh pružných uložení strojů a zařízení, stavebních prvků, kolejových tras či výtahů, které omezuje nárazy a vibrace do stavebních konstrukcí.

Měření vibrací v objektech

Měření vibrací v pracovním prostředí

Při měření vlivu vibrací v pracovním prostředí je sledován vliv celkových vibrací na zdraví člověka nebo na ruce člověka. K vibracím dochází při práci s ručním náčiním, při řízení dopravních prostředků nebo mechanizovaných strojů. Měření vibrací může sloužit ke kategorizaci pracovišť.

Měření vibrací v budovách

Provádíme měření celkových vibrací v budovách způsobené nejčastěji silniční a železniční dopravou, těžbou v lomech nebo dolech nebo stavební činností.

Zjistit více

Technické měření vibrací

Vliv zařízení na chráněný prostor a analýza přenosových cest

Při technickém měření vibrací dochází ke zjištění míry přenosu chvění a vibrací ze zařízení do sledovaného prostoru. Další analýzou jsou pak zjištěny přenosové cesty od zdroje do sledovaného prostoru.

Návrh antivibračních opatření

Na základě předchozích měření provedeme návrh protihlukových a antivibračních opatření (vibroizolační opatření), která přispívají ke snížení přenosu vibrací.

V případě zájmu o měření vibrací či jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Kalibrátor měření vibrací
Měření vibrací

Vibrodiagnostika strojů a zařízení

Periodická měření vibrací na zařízení

Pravidelná diagnostika strojů a zařízení prováděná za účelem detekce budoucích vad pomáhá předejít nákladným opravám při destrukci způsobené vibracemi.

Speciální metody měření vibrací

Při měření vibrací využíváme tyto metody:

  • Metoda PTK (provozní tvary kmitů) je použitelná všude, kde stroj nelze zastavit a je třeba určit možný zdroj vibrací. Metoda rozběh / doběh identifikuje vlastní frekvence a jejich rezonance při startu
    a zastavení stroje.

  • Rázový test se používá k analýze vlastních frekvencí zařízení za použití náhradního zdroje vibrací.

  • Na základě zjištěných hodnot lze detekovat kritická místa možného vzniku poruch a navrhnout technická opatření.

V případě zájmu o vibrodiagnostiku či jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Návrh pružných uložení

Pokud jsou zjištěny neúměrně vysoké vibrace a není možné odstranit jejich příčiny, přistupujeme k návrhu pružného uložení. Pružné uložení schodů a podlah zvyšuje kročejovou neprůzvučnost. Pružné uložení strojů a zařízení omezuje rázy a vibrace šířené do stavebních konstrukcí.

Dále navrhujeme pružné uložení základů budov, kolejových tras, výtahů, vzduchotechnických zařízení, nahrávacích studií, koncertních síní, diskoték, kin, dilatačních spár apod. Nebo návrh pružného uložení typem „místnost v místnosti“ včetně pružného napojení technologií a komunikačních kanálů.

V případě zájmu o návrh pružného uložení či jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Rám pružného uložení