Naší dlouhodobou strategií je zlepšování technické úrovně služeb a technologické kvality výrobků. Abychom mohli tento trend plnit i v budoucnosti a Vy – naši zákazníci – jste mohli čerpat konkurenční výhody našich výrobků, musíme reflektovat ekonomickou realitu a prodávat za trvale udržitelné ceny.

V současné době je obecně enormní tlak na mzdovou část nákladů pracovníků ve výrobě, což musíme zohlednit i my. K tomu se přidává zvýšení cen vstupních materiálů od dodavatelů, kteří jsou nuceni navyšovat ceny ze stejného důvodu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si Vám dovolujeme oznámit, že s platností o 01.05.2019 dojde k navýšení cen našich sériově vyráběných produktů v průměru o 3%. Nabídky vystavené dle starého ceníku zůstávají nadále v platnosti. U nabídek, které jsou vystaveny dle starého ceníku a jsou již mimo dobu platnosti v nabídce uvedené (obvykle 3 měsíce), bude postupováno individuálně tak, aby dopad na odběratele byl co nejnižší.

Základní ceny budou v průběhu dubna veřejně dostupné na našich internetových stránkách pro projektanty a rozpočtáře staveb. Rabatové podmínky pro odběratele budou dojednávány individuálně dle objemu odebraného zboží. Pro významné odběratele platí i nadále komfortní akustický servis „na telefonu“. Současně s novým ceníkem uvolníme v průběhu dubna i nový výpočtový software pro návrh kruhových tlumičů hluku. Program bude zdarma ke stažení ve formátu Excel.

Ceník platný od 01.05.2019 je ve formátu Excel ke stažení zde:

Ceník

Na výši obchodního rabatu se informujte u našich pracovníků.