Popis projektu

Produkt: Měření hluku

Provádíme akreditovaná měření:
– hladin akustických výkonů ventilátorů do potrubí
– hladin akustických výkonů zdrojů hluku do okolí
– akustických útlumů aktivních i pasivních tlumičů hluku, krytů strojních zařízení a venkovních protihlukových clon

ČSN EN ISO 5136: Měření hladiny akustického výkonu do potrubí
ČSN EN ISO 3741: Akustika – určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku
ČSN EN ISO 3743–2: Akustika – určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – technická metoda pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli
ČSN EN ISO 3746: Akustika – určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – provozní metoda s měřící obalovou plochou nad odrazivou rovinou.
ČSN ISO 9614–2: Akustika – určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity
ČSN EN ISO 3744: Akustika – určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – technická metoda pro přibližné volné pole nad odrazivou plochou
ČSN EN ISO 11546–2: Určování zvukové izolace krytů
ČSN EN ISO 11820: Měření tlumičů in situ
ČSN ISO 10847: Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů