Popis projektu

Produkt: Akustické studie

Akustická studie, měření hluku, kompletní akustické posouzení provozu výrobního areálu OP papírna, návrh možných variant protihlukových úprav.