Přeslechové tlumiče hluku GREIF GKP jsou speciálně navržené tlumiče, určené pro omezení přeslechu z jedné místnosti do druhé. Tlumiče jsou určeny pro instalaci do stavebně připravených otvorů nebo pro napojení do vzduchotechnického potrubí, které propojuje chráněné prostory.

Útlum hluku přeslechových tlumičů je dimenzován na frekvenční spektrum lidské řeči a na zajištění požadované vzduchové neprůzvučnosti tlumičem přerušené konstrukce. Funkční útlum hluku se pohybuje ve frekvenčním pásmu od 100 Hz do 4 kHz. V ostatních pásmech prudce klesá. Přeslechové tlumiče hluku nejsou vhodné pro tlumení ventilátorů a jiných točivých strojů.

Tlumiče se používají v případech, kdy je potřeba přefouknout vzduch z jednoho prostoru do druhého s minimální tlakovou ztrátou, přičemž jeden nebo oba prostory jsou akusticky chráněné ve smyslu určené normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí – Požadavky.

Kompletní katalog přeslechových tlumičů GREIF GKP je ke stažení ve formátu PDF zde:

Přeslechové tlumiče hluku