GPHD | Protihluková digestoř

Protiprotihluková digestoř“ je absorbér akustického vlnění, určený pro instalaci do emisního zvukového pole zdroje hluku snižující imisní hladiny akustického tlaku (hlukové expozice) na sousedních pracovištích.

Zjednodušeně řečeno je to zařízení, které absorbuje část hluku, který se vyzáří na hlučném pracovišti a omezuje tak částečně jeho šíření na další pracoviště. Pro lepší pochopení by se dalo říci, že část hluku z pracoviště “odsává“ – proto tedy „digestoř“.

Využití najde zejména na pracovištích, kde je zapotřebí snížit hlukovou expozici z jednoho nebo několika výrazných zdrojů hluku.

Digestoř je určena pro průmyslové pracoviště, kde např. hluk z tryskací pistole obtěžuje pracovníky na sousedním méně hlučném pracovišti. V průmyslu lze digestoří přitlumit i zdroje bez lidské obsluhy, jako jsou elektromotory, čerpadla, ventilátory, robotická pracoviště apod.

Protihlukovou digestoř lze využít i v interiérech, jako součást celoplošných obkladů stropů. Umístěním digestoře nad hlučné zdroje, jako jsou kopírky, počítačky peněz, apod. lze hluk z provozu zařízení částečně přitlumit. Jeho provoz pak není tak rušivý a je subjektivně snesitelnější.

V neposlední řadě najde protihluková digestoř uplatnění tam, kde je v současnosti překračován hlukový limit pro pracoviště 85 dB a zaměstnavatel má zájem hladinu hlukové expozice snížit. Jedná se o tzv. kategorizaci pracovišť. Podle současné legislativy je nutné zajistit prokazatelné splnění limitu 85 dB, což znamená včetně započtení nejistoty měření, která bývá obvykle 1,5 dB. Této podmínce již nevyhovují pracoviště, kde je měřena hladina akustické expozice 85 dB, ale jen pracoviště s měřenou hladinou hlukové expozice 83,5 dB a nižší.

Bližší informace vám poskytnou naši technici.

Protihluková digestoř GPHD

Protihluková digestoř