GSD | neprůzvučné dveře

Neprůzvučné (akustické) dveře v jednokřídlém nebo dvoukřídlém provedení určené zejména pro tlumení hluku šířeného ze strojoven, technických místností a jiných hlučných prostor.

Protihlukové dveře je možné dodat i v protipožárním provedení (až 90 min.), případně do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex II 2G T6).

Neprůzvučné dveře GSD1 – jednokřídlé

Neprůzvučné dveře GSV1 – dvoukřídlé

Neprůzvučné dveře GSD – návrhový software

GP | silentbloky a pružné základy

Zajišťují snížení přenosu hluku chvěním a vibracemi do stavebních konstrukcí.
Pro snížení chvění a vibrací šířených ze strojů a zařízení do základů, navrhujeme a vyrábíme některé typy silentbloků a odpružených základů.

Při řešení složitějších otázek s uložením strojů spolupracujeme s našimi vybranými externisty.

Bližší informace vám poskytnou naši technici.

Pružné uložení silentblok
Akustický absorbér

GA | akustické absorbery

Jsou navrženy pro snižování hluku v průmyslových halách svou akustickou pohltivostí. Akustické absorbery GA jsou určeny pro snižování hluku v průmyslu v případech, kdy jsou vyčerpány všechny možnosti aktivního snížení hluku přímo na zdrojích nebo s ohledem na typ provozu zde nejsou možné.

Absorbery se zavěšují pod strop na předem připravenou hliníkovou konstrukci. Jejich funkce spočívá ve zvýšení akustické pohltivosti prostoru a následném snížení hluku v poli odražených vln. To je důležité, protože akustický efekt v poli přímých vln zařízení je prakticky nulový. Maximální snížení hluku dosahované zvýšením akustické pohltivosti na pracovištích se pohybuje okolo 4 dB.

Absorbery jsou vyráběny ve tvaru válce o průměru cca 310 mm a délce 1000 mm. Vnitřní výplň tvoří kvalitní minerální vaty kryté na vnější straně válce pletivem. Čela válců jsou z pozinkovaného plechu. V případě potřeby je možné absorbery opatřit snímací krycí tkaninou na suchý zip.

Rozhraní mezi přímými a odraženými vlnami v uzavřeném prostoru

GAO | Akustické obklady

Akustické obklady GREIF jsou určeny pro zvýšení pohltivosti akusticky odrazivých povrchů, jako jsou hladké stěny strojoven, přístavků, fasád nebo stavebních kanálů apod.

Akustické panely je možné montovat těsně vedle sebe (na sraz) nebo je umísťovat samostatně, záleží na členitosti podkladu a požadavků na snížení hluku. Obklad je určen pro instalaci do vnitřního i vnějšího prostředí (dle provedení výplní).

Akustické obklady GAO

Akustický obklad