Hluková mapa průmyslového areálu

Studie průmyslových areálů

Komplexní posouzení hluku z provozu průmyslových, obchodních, ale i administrativních areálů. Specializujeme se na zpracování komplexních akustických studií průmyslových, obchodních a administrativních areálů.

Detailním měřením na místě zmapujeme stávající akustickou situaci veškerých významných zdrojů.

Zpravidla jsou to stovky dílčích zdrojů, jako např. výdechy ventilace, chladiče, komíny, odfuky, ale i vnitropodniková doprava nebo hluk vyzařovaný stavebními konstrukcemi atd.

Zjistit více

Studie technologických celků

Řešení hluku jednotlivých technologických uzlů v návaznosti na jejich provozní režim a umístění. Akustické studie technologických celků, ač se to nezdá, bývají jedny z nejsložitějších, vyžadující všestranné akustické a strojařské znalosti.

Pro vlastní modelování postačí identifikace jednotlivých zdrojů hluku celku. Nicméně pro kvalitní návrh akustických úprav (a o to ve většině případů jde) je nutné pochopit detailně způsob fungování jednotlivých částí, překrývání provozních režimů apod.

Naše společnost, která se specializuje na akustické studie pro průmysl, disponuje techniky, které mají nejen akustické, ale i technické vzdělání.

Vzhledem k tomu, že navrhované úpravy naši technici projektují i následně realizují, mají naše navrhované akustické úpravy realizovatelný i finančně přijatelný charakter (což ocenili mnozí naši zákazníci).

Posouzení nových záměrů

Vliv nové instalace na celkovou akustickou zátěž v lokalitě. Akustické studie, posuzující nové instalace v lokalitě (zpravidla nové zdroje nebo liniové stavby), kombinují stávající dostupné podklady (např. již zpracované posudky jiných firem) a měření stávající hlukové zátěže.

Výstupem posouzení je zjištění, jaký nárůst hluku v lokalitě, případně v konkrétních chráněných prostorech (vnitřních i vnějších) bude po dokončení záměru.

V případě potřeby studie navrhuje akustická opatření, která vedou buď k „maskování“ nově instalovaného zdroje v lokalitě (tzn. pod stávající hlukové pozadí), nebo je její působení rozšířeno i na stávající „neodhlučněné“ zdroje areálu.

V této fázi je pak spíše zapotřebí uvažovat o akustické studii celého areálu.

Bližší informace Vám poskytnou naši technici v naší internetové poradně nebo při osobní konzultaci.

Návrh akustických úprav

Ověřené a mnohdy již realizované akustické úpravy. Předcházejte nadměrnému hluku již ve fázi projektů. Návrh akustických úprav a jejich realizace je naší specialitou. Více než 60 % naší produkce tvoří akustická opatření „šitá na míru“ našim zákazníkům.

Naši technici akustické úpravy vymýšlejí, projektují a následně je naše továrna v Uhlířských Janovicích vyrábí.

Přehled o naší práci získáte nejlépe prohlídkou našich referencí.

V případě bližšího zájmu je možné zorganizovat i návštěvu našeho výrobního závodu v Uhlířských Janovicích.

Simulace urychlují konstrukční návrhy

Reference výrobky

Akustické výpočty