Protihluková stěna GZL

GZL | lehké (TZB aplikace)

Akustický panel GZL na nosné ocelové konstrukci zajišťuje stínění hluku pro drtivou většinu aplikací technického zařízení budov. Akustické zástěny GZL jsou určeny pro veškeré aplikace technického zařízení budov. Jejich použití je možné do vnitřního i venkovního prostoru.

Akustický panel je z vnější strany tvořen trapézovým plechem, vnitřní absorpční vložkou a z vnitřní strany je panel zakryt děrovaným plechem. Ve standardním provedení se panely vyrábějí v pozinkovaném (Al-Zn) provedení. Na přání je možné dodat zástěny v barevném provedení dle vzorníku barev RAL. Panely jsou kotveny na ocelovou konstrukci, jejíž návrh podléhá statickému výpočtu.

Lehká akustická zástěna GZL

Reference zástěny

Reference GZL BOSCH

Reference firmy Greif-akustika

Reference výrobky

GZK | kulisové (TZB aplikace)

Akustický panel GZK je určen pro instalaci do ocelových sloupů typu HEB/HEA, kde omezuje šíření hluku technických zařízení. Zástěny tohoto typu jsou vhodné zejména pro zdroje umístěné na střechách budov.

Zástěnový panel se vyznačuje nízkou hmotností a snadnou montáží (většinou bez pomocné manipulační techniky).

Oproti zástěnám typu GZL má vnější plochou hladkou. Esteticky tak koresponduje s hladkými fasádními systémy.

Panely je možné dodat v různém barevném provedení buď samostatně, nebo s ocelovou konstrukcí.

Kulisová akustická zástěna GZK

Protihluková stěna GZK
Protihluková stěna GZT

GZT | těžké (průmysl)

Akustický panel GZT je určen pro větší rozpon sloupů nosné konstrukce a najde uplatnění především v průmyslu při stínění zdrojů hluku velikých rozměrů. Akustický panel GZT je určen pro průmyslové aplikace a větší rozpon sloupů. Zástěna se zpravidla instaluje na zem do předem připravených „H“ sloupů, kotvených v základech.

Nosný rám panelů GZT je vyroben z válcovaných profilů, výplň je akustická, krytá z vnitřní strany děrovaným pozinkovaným plechem.

Ve standardním provedení jsou zástěny dodávány v celopozinkovaném provedení. Montáž a demontáž je zajišťována těžkou technikou.

Na přání je možné dodat zástěny v barevném provedení dle vzorníku barev RAL.

Těžká akustická zástěna GZT

GZM | mobilní (stavba apod.)

Akustický panel GZM je mobilní a je určen pro stínění hluku ze stavební činnosti jako oplocení staveniště nebo k jiným účelům, kde se uplatní jeho nízká hmotnost a mobilita. Mobilní zástěna se vyznačuje tím, že je možné jí vystavět na libovolném místě, např. jako kombinace oplocení staveniště a stínění hluku. V případě pokročení stavby do vyšších pater je možné akustické panely využít v jednotlivých patrech pro ohraničení pracovišť s výskytem vyšší hlučnosti (např. míst, kde se provádí dělení materiálů, klempířské práce nebo je zde soustředěno montážní vybavení).

Jednotlivé akustické panely jsou vyrobeny z trapézového plechu s pohltivým materiálem, kotvené v základových prvcích. Jako přitížení pak slouží standardní silniční panel.

V případě oplocení staveniště je tak možné vytvořit i obchůznou trasu pro pěší (po zátěžovém panelu).

Ve standardním provedení jsou zástěny dodávány v celopozinkovaném provedení. Na přání je možné dodat zástěny v barevném provedení dle vzorníku barev RAL.

Montáž zástěn je možné provést pomocí 4 pracovníků. Pro uložení zatěžovacího břemene je zapotřebí manipulační technika.

Mobilní akustická zástěna GZM

Mobilní protihluková zástěna